“La militància ofereix coneixement subaltern i la possibilitat de detectar biaixos a l’acadèmia”, UOC

Marq Martí

Darrera edició: 1 novembre 2021