“No hi ha res més totalitari que debatre sobre l’autopercepció d’una persona”, Diari de Barcelona

Marq Martí

Darrera edició: 1 novembre 2021